Shadow

Ved 5,1 % CAGR forventes skadedyrkontrollmarkedet å nå 29,1 milliarder dollar innen 2026 – Rapport fra MarketsandMarkets™


MarketsandMarkets Research Pvt. Ltd.

Økende urbanisering i fremvoksende markeder som Kina og India har resultert i populariteten til skadedyrbekjempelsesløsninger

Chicago, 27. okt. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – «Pest Control Market etter skadedyrtype (insekter, gnagere, termitter), kontrollmetode (kjemisk, mekanisk, biologisk), påføringsmodus (spray, feller, agn), påføring (bolig, Commercial, Industrial) and Region – Global Forecast to 2026”, publisert av MarketsandMarkets, er skadedyrbekjempelsesmarkedet estimert til å være verdsatt til USD 22,7 milliarder i 2021 og anslås å nå USD 29,1 milliarder innen 2026, med en CAGR på 5,1 % i verdi.

Last ned PDF-brosjyre: https://www.marketsandmarkets.com/pdfdownloadNew.asp?id=144665518

Økende tilfeller av vektorbårne sykdomsutbrudd for å oppmuntre til folkehelseinitiativer

Vektorbårne sykdommer er en stor trussel mot helse globalt. Med kombinasjonen av klimaendringer, økende globalisering og internasjonal transport av bagasje, har sykdomsvektorer flyttet seg over grenser til nye territorier. Vektorbåren sykdom er blant de viktigste årsakene til sykdom, spesielt i tropiske og subtropiske land. I følge WHO, per mars 2020, utgjorde vektorbårne sykdommer mer enn 17 % av alle smittsomme sykdommer, noe som resulterte i mer enn 700 000 dødsfall årlig. Vektorkontroll spiller en nøkkelrolle i forebygging og kontroll av infeksjonssykdommer som malaria, dengue og filariasis gjennom bruk av insektmidler. Flere utbrudd har forekommet og spres hovedsakelig av gnagere og insektvektorer. For eksempel spres rottefeber, byllepest og hantavirus av gnagervektorer, mens insektvektorer sprer chikungunya, influensa, H1N1-virus, Zika-virus og dengue. Statlige myndigheter har innført forskrifter for folkehelse og sanitær. Obligatoriske revisjoner for sertifiseringer som ISO 9001 og ISO 22000 er også blitt et krav for kommersielle og industrielle organisasjoner. Regjeringsinitiativer introduserer folkehelsekampanjer og lovgivning som spiller en integrert rolle i å håndtere skadedyr og andre insekter.

Historien fortsetter

Bla gjennom grundig innholdsfortegnelse på “Pest Control Market”

332 – Tabeller
72 – Tall
370 – Side

Økende etterspørsel etter biologisk kontrollteknologi driver markedsveksten

Forbrukerne blir mer bekymret for bruk av sprøytemidler på prydplanter og gress. Kjemisk skadedyrbekjempelse har imidlertid negative helse- og miljørisikoer. I tillegg påvirker kjemiske plantevernmidler pollinatorer og andre gunstige organismer negativt. Miljøproblemer og ny resistens mot plantevernmidler har ført til vurdering av alternative strategier, inkludert biologiske midler. Biologisk skadedyrbekjempelse forbedrer operasjonell fleksibilitet og er en bærekraftig tilnærming. Biologisk kontroll gir andre fordeler, som å redusere potensialet for plantevernmiddelresistens og øke utholdenheten. Biologisk kontroll hjelper også med å håndtere skadedyrpopulasjoner som har utviklet resistens mot plantevernmidler. Bruk av biologiske kontrollmidler er den mulige løsningen for å kontrollere invasive populasjoner. Biologiske bekjempelsesmidler som trips kan være en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte å bekjempe skadedyr på, som også kan være en del av en integrert tilnærming. En integrert tilnærming til skadedyrbekjempelse krever nøye overvåking og oppmerksomhet til været og utviklingen innen plantevernmidler, felleavlinger og biologisk kontroll.

Få 10 % gratis tilpasning på denne rapporten:
https://www.marketsandmarkets.com/requestCustomizationNew.asp?id=144665518

Forholdsregler for sykdommer i fjørfe- og storfesektorene for å styrke etterspørselen etter skadedyrkontrolltjenester

Skadedyrkontroll har innvirkning på husdyrhold for å redusere avlingstap. Skadedyrkontroll er obligatorisk i husdyrforvaltningen, spesielt i kjøtt- og meierisektoren. Massive avlingstap er forårsaket av insekter, spesielt fluer, noe som resulterer i stress og lavt fôrforbruk, og forårsaker dermed redusert fôrkonverteringseffektivitet og melkeproduksjon i yngre aldre. I dyrehold brukes fysiske og kjemiske metoder; det er imidlertid en begrensning i dosen av kjemisk behandling for å forhindre utvikling av resistens. Etterspørselen etter skadedyrbekjempelse i husdyrnæringen øker i Asia fordi fjørfe- og storfeindustrien utvikler seg som en organisert sektor. Ytterligere markedsutsikter forventes å bli drevet av etterspørselen etter forbedrede husdyrforvaltningsløsninger for handel.

Nord-Amerika leder markedet for skadedyrkontroll

Nord-Amerika-regionen er det største markedet for skadedyrbekjempelse. Økt hygienebevissthet, forbrukskapasitet og urbanisering har ført til økt etterspørsel etter skadedyrkontrolltjenester i regionen. USA er et av de største markedene på grunn av tilstedeværelsen av mange tjenesteleverandører for skadedyrkontroll. Skadedyrangrep er en trussel som har økt med befolkningsvekst, rask byutvikling og endringer i værmønstre. Som et resultat har det vært en økende etterspørsel etter skadedyrbekjempelsesløsninger. Forbrukernes bevissthet om helse- og hygienespørsmål har økt med etterspørselen etter skadedyrbekjempelse i boligsektorer. Det styrkende boligmarkedet og fortsatt bedring i økonomien har ført til økte investeringer i både boliger og næringseiendommer. Økende etterspørsel etter gnagere og dyrelivsbekjempelse bidrar til veksten av skadedyrbekjempelsesmarkedet. I tillegg fører sterke nettverk av tjenesteleverandører og plantevernmiddelleverandører til et voksende marked for skadedyrbekjempelse.

Forespørsel om eksempelsider: https://www.marketsandmarkets.com/requestsampleNew.asp?id=144665518

Hovedaktørene

Nøkkelaktører i dette markedet inkluderer Terminix (USA), Ecolab (USA), Rollins Inc. (USA), Rentokil Initial PLC (UK) og Anticimex (Sverige). Pesticidleverandører i skadedyrbekjempelsesmarkedet inkluderer Bayer AG (Tyskland), BASF (Tyskland), Syngenta AG (Sveits), Sumitomo Chemicals Co. Ltd. (Japan), ADAMA (Israel), FMC Corporation (USA), Corteva Agroscience (USA). ), PelGar International (Storbritannia), Bell Laboratories (USA).

Relaterte rapporter:

Skadedyrmarked etter insekttype (termitter, kakerlakker, veggedyr, mygg, fluer og maur), kontrollmetode (kjemisk, biologisk og fysisk), påføring, form (tørr og flytende) og region – global prognose til 2026

Vektorkontrollmarked etter vektortype (insekter og gnagere), sluttbrukssektor (kommersiell og industri og bolig), kontrollmetode (kjemisk, fysisk og mekanisk og biologisk) og region – global prognose til 2023

Gnageremiddelmarked etter type (antikoagulanter, ikke-koagulanter), påføringsmodus (pellets, sprayer og pulver), sluttbruk (landbruk, varehus og bysentre), gnagertyper (rotter, mus, jordegern, gnagere) og region – global prognose til 2027

Termittkontrollmarked etter artstype (underjordisk, tørt tre, vått tre), kontrollmetode (kjemisk, fysisk og mekanisk, biologisk), anvendelse (kommersiell og industri, bolig, landbruk og husdyr) og region – global prognose til 2022

Bla gjennom relaterte rapporter @ Markedsundersøkelser og konsulenttjenester for landbruksnæringen

KONTAKT: Om MarketsandMarkets™ MarketsandMarkets™ gir kvantitativ B2B-forskning på 30 000 unike høyvekstmuligheter/trusler som vil påvirke 70 % til 80 % av selskapets inntekter over hele verden. Den betjener for tiden 7500 kunder over hele verden, inkludert 80 % av de globale Fortune 1000-selskapene som kunder. Nesten 75 000 toppledere i åtte bransjer over hele verden henvender seg til MarketsandMarkets™ for sine smertepunkter for inntektsbeslutning. Våre 850 heltidsansatte analytikere og små og mellomstore bedrifter ved MarketsandMarkets™ sporer globale markeder med høy vekst i henhold til “Growth Engagement Model – GEM”. GEM har som mål å proaktivt samarbeide med kunder for å identifisere nye muligheter, identifisere de viktigste kundene, skrive “Attack, Avoid and Defend”-strategier, identifisere kilder til økte inntekter for både selskapet og dets konkurrenter. MarketsandMarkets™ kommer nå med 1500 MicroQuadrants (posisjonerer nøkkelaktører blant ledere, fremvoksende selskaper, innovatører, strategiske aktører) hvert år i fremvoksende segmenter med høy vekst. MarketsandMarkets™ er satt til å dra nytte av mer enn 10 000 selskaper i år for deres inntektsplanlegging og hjelpe dem å ta innovasjonene/forstyrrelsene sine tidlig på markedet ved å gi dem forskning foran kurven. MarketsandMarkets’ fremste konkurransedyktige intelligens- og markedsundersøkelsesplattform, Knowledge Store, kobler sammen over 200 000 markeder og hele verdikjeder for å få en dypere forståelse av uutnyttet innsikt sammen med markedsdimensjonering og markedsspesifikke prognoser. Kontakt: Mr. Aashish Mehra MarketsandMarkets™ INC. 630 Dundee Road Suite 430 Northbrook, IL 60062 USA: +1-888-600-6441 E-post: [email protected]