Shadow

Tag: armyworms

Forskere slår seg sammen for å kontrollere fall armyworms – Kenya News Agency

Forskere slår seg sammen for å kontrollere fall armyworms – Kenya News Agency

Hjem og hage
Regjeringen har inngått samarbeid med multinasjonale forskningsorganisasjoner for å utvikle miljøvennlig skadedyrbekjempelsesteknologi for å dempe spredningen av høsthærormer i landet. Prosjektet ledet av International Maize and Wheat Improvement Center (CiMMYT), Kenya Agricultural and Livestock Research Organization (KALRO) og ICIPE er i pilotfasen ved Kiboko Field Station i Makueni County og forventes ferdigstilt innen februar neste år. år. KALRO Chief Agricultural Entomologist Paddy Likhayo sammen med Dr. Prassana Boddupalli- Global Maize Program Director ved CiMMYT utdanner bønder om plantehelseinnovasjonsplattform Integrated Pest Management feltdagprosjekt. Prassana Boddupalli- Direktør for Global Maize Program ved CiMMYT sa at integrert skadedyrbekjempelse (IPM) bør oppmuntre bø...