Shadow

Fire måter å redusere heading-relaterte skader i ungdomsfotball


Gjort feil har de sannsynligvis rett i sine bekymringer, men å lære seg riktig heading er en stor ferdighet å tilegne seg enten som angriper eller forsvarer.

Nesten 20 % av alle mål i Barklays Premier League blir scoret fra header, og ofte gir de de mest dramatiske målene. Men her prøver vi å henvise overskriften som en forbrytelse og spesielt farlig for ungdommenes helse.

Gjort feil har de sannsynligvis rett i sine bekymringer, men å lære seg riktig heading er en stor ferdighet å tilegne seg enten som angriper eller forsvarer.

Mine bekymringer er tredelt for ungdommer som lærer å heade en ball:

1. BEVEGELSESFERDIGHETER

Dessverre har kroppsøving på skolene våre satt seg i baksetet, og med den dårlige motoriske/koordinasjonsevner gjør oppgaven med å lære opp innledningen til en header vanskeligere.Kilde