Shadow

Effektiv og rimelig skjeggkre bekjempelse i borettslag

Skjeggkre, et plagsomt skadedyr som har blitt et stadig mer utbredt problem i norske hjem, ble nylig effektivt bekjempet i et borettslag i Oslo. Denne vellykkede skjeggkrebehandlingen gikk raskt og kostet mindre enn kunden først hadde trodd, og resultatet gledet beboerne og styret.

Oppsummert: Et borettslag med mange leiligheter hadde problemer med skjeggkre, men med hjelp fra Skadedyrkontroll 1 AS ble problemet løst raskt og til en lavere pris enn forventet. Ved bruk av Advion Cockroach Gel ble skjeggkreene effektivt eliminert, og beboerne kunne igjen nyte boligene sine. Den nye behandlingsmetoden har gjort skjeggkre bekjempelse mer tilgjengelig og rimeligere enn tidligere.

Ubehag og bekymring hos borettslagets medlemmer

Et borettslag med 52 leiligheter i Oslo slet med en omfattende skjeggkreinvasjon. Beboerne opplevde ubehag og bekymring på grunn av skjeggkrenes tilstedeværelse. Derfor valgte de å kontakte fagfolk for å få hjelp med å bekjempe problemet.

Skjeggkre var observert i hele bygget. Skjeggkreinvasjonen var spesielt utbredt i de nederste etasjene og en etasje ned i toppen. Det var klart at det trengtes en omfattende behandling for å sikre at skjeggkrene ble eliminert fra hele bygningen.

Skjeggkre er ikke farlig for mennesker, men de kan ødelegge bøker og annet som er laget av organisk materiale.

Samarbeid mellom vaktmester og skadedyrteknikerne

For å sikre en smidig prosess ble vaktmesteren bedt om å låse opp og låse oss inn i alle leilighetene. Dette gjorde at bekjempelsen kunne foregå raskt og effektivt, og bidro til å redusere kostnadene forbundet med slike omfattende arbeidsoppgaver.

Men enkelte leiligheter var møblert på en slik måte at det var vanskelig å komme til alle områdene der skjeggkre gikk. Noen beboere hadde heller ikke ryddet eller støvsuget grundig på forhånd, noe som gjorde bekjempelsen mer tidkrevende og kostbar.

Glen Hovdal fra Skadedyrkontroll 1 AS forklarer: “Vi støtte på noen utfordringer på grunn av møblerte leiligheter og manglende forberedelser fra noen beboere. Likevel var vi fast bestemt på å finne en løsning og gi kunden den effektive bekjempelsen de fortjente.”

Den beste behandlingen mot skjeggkre

Etter nøye vurdering og i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, ble Advion Cockroach Gel valgt som behandlingsmetode. Dette produktet har vist seg å være effektivt i bekjempelsen av skjeggkre.

“Advion Cockroach Gel er en høyt anerkjent og testet behandlingsmetode. Statistisk sett har den vist en målbar effekt på 80 % reduksjon etter seks uker og over 90 % etter 12 uker. Det er også dokumentert at åten forblir aktiv i 18 måneder eller mer, noe som sikrer langsiktig effekt.” opplyser Hovdal.

Effektiviteten av Advion Cockroach Gel skyldes den spesielle sammensetningen og måten den påføres. Skadedyrkontroll 1 AS bruker i tillegg en egen maskin for å sikre nøyaktig påføring av små mengder åtepunkter, noe som maksimerer skjeggkreenes eksponering for giften.

Ved å bruke denne behandlingsmetoden og produktet Advion Cockroach Gel kunne skadedyrkontrollørene sikre at skjeggkreene ble bekjempet på en effektiv og skånsom måte.

Vellykket prosjekt og positive resultater

Bekjempelsen av skjeggkre i borettslaget i Oslo ble gjennomført av to erfarne teknikere på én lang og intensiv arbeidsdag. Etterkontroller og vurdering av behandlingsresultatene viste at skadedyrkontrollen hadde vært svært vellykket. Skjeggkrene ble effektivt eliminert fra leilighetene, og beboerne kunne endelig puste lettet ut.

Glen Hovdal fra Skadedyrkontroll 1 AS uttaler: “Vi er svært fornøyde med resultatene av dette prosjektet. Skjeggkrene ble bekjempet på en grundig og effektiv måte, og vi har fått positive tilbakemeldinger fra beboerne. Å kunne gi en slik bekjempelse til en pris som er lavere enn forventet, er noe vi er stolte av.”

Før og nå

Før var skjeggkrebehandling kostbar og tidkrevende. Imidlertid har det nylig blitt gjort store fremskritt innen forskning på skjeggkre, og en ny behandlingsmetode har blitt introdusert. Denne behandlingsmetoden bruker et giftstoff som opprinnelig ble utviklet for å bekjempe kakerlakker, og den har vist seg å være svært effektiv mot skjeggkre. Dette har resultert i betydelig lavere priser på skjeggkre behandlinger.

Glen Hovdal understreker: “Det er viktig for oss å informere folk om de nye mulighetene innen skjeggkre bekjempelse. Denne behandlingsmetoden er ikke bare effektiv, men den er også mer tilgjengelig og rimeligere enn tidligere alternativer. Det er viktig for oss å sikre at kundene får den beste behandlingen til en pris som er overkommelig.”

Suksess

Bekjempelsen av skjeggkre i borettslaget i Oslo var en suksesshistorie. Gjennom grundig planlegging, effektiv behandling med Advion Cockroach Gel og profesjonell utførelse klarte Skadedyrkontroll 1 AS å eliminere skjeggkreene og gi beboerne tilbake et trygt og skadedyrfritt hjem.

For mer informasjon om skjeggkre og profesjonell bekjempelse, kan du besøke https://www.skadedyrkontroll1.no/hvordan-bekjempe-skjeggkre/ .

Kontaktinformasjon: Skadedyrkontroll 1 AS – Glen Hovdal – Telefon: 944 58058