Shadow

Tag: senere

NYC, som kjemper mot rottesyke, oppfordrer innbyggerne til å ta ut søppel senere – KION546

NYC, som kjemper mot rottesyke, oppfordrer innbyggerne til å ta ut søppel senere – KION546

Hjem og hage
Av Ray Sanchez, CNN Ved å legge merke til at New York City har blitt til en "rottebuffé hele natten", flytter byens tjenestemenn for å begrense antall timer bolig- og kommersiell søppel kan sitte fortauskanten før de blir plukket opp. Sanitetskommissær Jessica Tisch, som sluttet seg til ordfører Eric Adams på en pressekonferanse denne uken, kunngjorde at hun sa at "rotter kommer til å absolutt hate," endrer søppelsekkene til kl. 20.00 fra kl. 16.00. avfall til kl 18.00 dersom posene legges i lukkede beholdere, etter de nye reglene. Søppel skal fortsatt plasseres ved fortauskanten innen midnatt. "Rotter styrer ikke denne byen," sa kommissæren. "Vi gjør." Men byøkolog Michael Parsons er skeptisk til byens siste grep for å bekjempe økende klager på hauger med søppel og observasjoner av ...