Shadow

Hvilke skadedyrgrupper finnes det? | En inndeling i 4 grupper


faller inn under begrepet skadedyr sopp og dyreorganismerpåvirker økonomiske fordeler, den redusere verdien av varelageret eller gjøre rekvisita ubrukelig eller sette menneskers og kjæledyrs helse i fare. I tillegg er disse skadedyrene delt inn i ulike grupper etter hvilke produkter som er rammet og hvilke effekter skadedyrene har.

Klassifisering av skadedyr i fire grupper

Skadedyr er delt inn i følgende grupper:

lagringsskadedyr:

 • gjøre mat uspiselig gjennom avføring, sekret eller nett
 • Eksempler: matmøll, mus, biller, kakerlakker

Helse- og hygieneskadedyr:

 • overføre patogener
 • kan utløse allergier
 • Eksempler: Eddikfluer, kakerlakker, mus, veggedyr, flått

Materiale skadedyr:

 • angriper f.eks. papir, tekstiler, tre eller lær
 • Eksempler: Langhornsbille, baconbille, vanlig borebille

gen:

 • Dyrsom ikke er farlige for mennesker
 • Tilstedeværelsen av dyr oppleves som irriterende
 • Hvis de forekommer for mye eller i sensitive områder, kan gener bli skadedyr
 • Eksempler: Maur, veps, sølvfisk

Disse gruppene er ellers samlet bare skapninger liker klassifisert som skadedyr / skadedyr i skadedyrbekjempelse. Selvfølgelig er det et stort antall små skapninger som mange synes er irriterende, ekle eller skumle og derfor også anser dem som en plage. Dette er imidlertid bare på grunn av en personlig følelse. Et typisk eksempel på dette er edderkopper.

Mulighet for overlappende oppgaver

Som eksemplene innenfor de ulike skadedyrgruppene viser, kan ikke alle skadedyr tydelig tilskrives én gruppe. For eksempel er mus og kakerlakker både lagrings- og helse-/hygieneskadedyr.

Husk samtidig at noen av skapningene er klassifisert som skadedyr samtidig gunstig er for eksempel veps eller edelstener.

Bildekreditt: Adobe Stock – coolvectormaker