Shadow

Tag: veldig

80 % av plantevernmidlene som brukes av noen nigerianske bønder er “veldig farlige”

80 % av plantevernmidlene som brukes av noen nigerianske bønder er “veldig farlige”

Hjem og hage
Omtrent 80 prosent av plantevernmidlene som brukes av kvinner i deler av Nord-Nigeria er svært giftige for mennesker og krever ytterligere regulering, har en ny studie funnet. I mange tilfeller ble produktene forbudt i Europa og andre land. Undersøkelsen fra Organization of Small Scale Women Farmers of Nigeria og Alliance for Action on Pesticides i Nigeria fant at 80 prosent av produktene er klassifisert som svært farlige plantevernmidler. Undersøkelsen, støttet av den tyske grønne organisasjonen, Heinrich Böll-stiftelsenden fant sted i Nasarawa, Benue, Abuja og Plateau, og involverte 107 kvinnelige bønder. Plantevernmidlene som er funnet er atrazin, butaklor, karbofuran, cypermetrin, diklorvos (ddvp), endosulfan, glysulfat, imidakloprid, mankoseb, paraquat, profenofos og triazofos. «...